Höga miljökrav

WTC Malmö har högt ställda miljökrav. World Trade Center Jungmansgatan uppfyller kraven för den så kallade EU Green Building-standarden, vllket innebär att vi därmed ser till att våra utsläpp av växthusgaser och koldioxid är minimerade.


EU Green Building

EU Green Building är ett EU-program som ger offentligt erkännande av bygg- och fastighetsföretags arbete med energieffektivisering. WTC Malmös energianvändning ligger hela 30 procent lägre än Boverkets byggregler för nybyggnad. För att uppfyllla kraven för Green Building gäller det att ligga på 25 procent under denna norm.


Att lyckas hålla en låg energiförbrukning trots stora glasfasader är ovanligt. Det är framför allt fyra energibesparande åtgärder som ligger bakom framgången: dubbelglasfasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning, behovsstyrd belysning och närvarostyrd ventilation och kyla.


Gröna Lansen

2010 tilldelades Midroc Property Development, som äger och förvaltar WTC Malmö, utmärkelsen Gröna Lansen för WTC Jungmansgatan; ett pris där Malmö stad belönar hållbara initiativ inom byggande. I juryns motivering sägs bland annat följande:


"Midroc Property Development är ett exempel på en privat aktör som har stora hållbarhetsambitioner både för bostads- och verksamhetsprojekt i Västra Hamnen.  ... Företagets medvetna satsning på en effektiv och sund energi- och arbetsmiljö är lovvärd och tillsammans med en god och enkel arkitektur är projektet ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö."

Läs mer om utmärkelsen här