Med utsikt över Öresund!

Västra Hamnen i Malmö har omvandlats från ett industriområde till en attraktiv havsnära stadsdel. Fler och fler företag väljer att placera sina kontor i området och antal boende ökar. Idag arbetar ca 8 000 personer i Västra Hamnen och 4 500 bostäder har byggts. Malmö Högskola har också ca 10 000 studenter i området.  


Västra Hamnen lockar både små och stora företag, och inom området finns många huvudkontor etablerade. Det strategiska läget mellan centrum och havet lockar tillsammans med modern arkitektur. Här finns ett nätverk som är unikt i Malmö med många av stadens tongivande entreprenörer. Bland World Trade Center Malmös större hyresgäster kan nämnas DNB, Aarhus-Karlshamn, Ballingslöv International, WSP och SEB.


Nära Citytunneln

World Trade Center Malmö ligger i den västra delen av Västra Hamnen, nära vattnet och Ribersborg. Närheten till Malmös Centralstation och Citytunneln gör området lättillgängligt. Du tar dig enkelt till World Trade Center Malmö via buss, bil, cykel eller genom att promenera. Flera busslinjer med täta turer trafikerar Västra Hamnen och det finns drygt 200 parkeringsplatser inom World Trade Center Malmö.


Ladda ner vår områdesplan.


Stort utbud i närområdet

I WTC Malmös fastigheter har du bland annat tillgång till bank, inlämning av kemtvätt, gym, frisör och restauranger. I vårt närområde finns också ett bra utbud av affärer, fler restauranger och en stor fritids- och sportanläggning.


Expansiv och hållbar stadsdel

Västra Hamnen är numera en etablerad stadsdel i det nya Malmö. Det är en hållbar stadsdel med bl a lokalt producerad energi, energieffektiva och miljövänliga byggnader samt många grönytor. World Trade Center Malmö är del av utvecklingen som präglas av ett hållbart helhetsperspektiv för att forma området till en urban, naturnära och levande stadsdel med hög livskvalitet. Fullt utbyggt kommer Västra Hamnen att ha ca 17 000 arbetsplatser och 10 000 bostäder.